Hem

Att välja LUNGPLUS-modell

HEM
LUNGPLUS finns i tre modeller

SPORT: för idrott (7331029-900228)(Finns även i svart, 7331029-000225)
JUNIOR: för promenader (7331029-900112)
1:
för medelmåttig ansträngning (7331029-900129)

Pris 330:-

LUNGPLUS en munburen fukt- och värmeväxlare för idrott, astma och i förebyggande syfte

LUNGPLUS 1.     För medelmåttig ansträngning (finns på Kronans apotek)
Den första modellen som togs fram var LUNGPLUS 1. I den modellen maximeras verkningsgraden beträffande fukt- och värmeåtervinning. Den ger således en mycket behaglig känsla i hals och lungor. Den normalstore personen kan med denna modellen hålla ett löptempo på ner till 50 minuter per mil.

LUNGPLUS SPORT.     För idrott (finns på Kronans apotek)(Finns i både vitt och svart)
Då idrottsfolk och riktiga hurtbullar började använda LUNGPLUS 1 upplevde en del att det började ta emot vid kraftig ansträngning. Då använde vi samma hylsa men modifierade det fukt- och värmeväxlande paketet så att det tål ett löptempo på 35-36 minuter på milen. Modifieringen medförde dock att verkningsgrad inte kom upp på samma höga nivå som LUNGPLUS 1. Den väldigt känsliga bör således undvika SPORT-modellen.
Denna specialanpassade modell kallar vi för LUNGPLUS SPORT.

LUNGPLUS JUNIOR.     För promenader (finns på Kronans apotek)
Då känsliga personer använde LUNGPLUS 1 vid promenader eller annan stillsam utomhusvistelse fick de gott om tid att känna hur den kändes i munnen. En del upplevde den då som något stor. Då tog vi fram en hylsa som är något mindre men har full verkningsgrad på energiåtervinningen. Det mindre fomatet medförde att denna modellen blev junior i LUNGPLUS-familjen. Om löptempot är långsammare än 60 minuter per mil kan även en LUNGPLUS JUNIOR användas. Den är dock avsedd för vuxna personers promenader. Denna modellen kan även användas av barn.

Gemensamt.
En människa med stor kroppsvikt kräver mer luft än en med liten kroppsvikt. En liten människa, kan således utföra en större ansträngning än en stor människa, med samma LUNGPLUS-modell.

Två vanliga reflektioner.
Köldastmapatienten:
    Med LUNGPLUS kan jag vistas ute året om.
Hurtbullen:
    Sedan jag börjat använda LUNGPLUS har jag slutat torrhosta på kvällen efter träningspasset.
.